MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Am Münchner Tor 1
80805 München
Germany

Sales tax identification number DE 812 979 039
Commercial register Munich, commercial register No. HRB 105 066
Philipp Waldstein Wartenberg, Chairman of the Board of Directors (CEO), Dr. Hans-Joachim Barkmann, Thomas Kurtz, Harald Lechner, Andree Moschner, Dr. Frank Wellhöfer
© MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Design and realisation Steinlein Werbeagentur GmbH

This publication — including the suggested partitioning of the rental space — is not a binding offer. The information it contains has been carefully researched, however, neither the building owner, MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft GmbH nor MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, Am Münchner Tor 1, 80805 Munich, Germany, can accept any liability for its correctness, completeness or timeliness (as at: January 2019). The sole binding basis for all information relating to this property are officially authorised construction plans, the specifications, other public law permits and the respective tenancy agreements. Pictures and illustrations of the buildings are not necessarily to scale and originate from the illustrator’s view of the buildings. All texts, photographs and illustrations are protected by copyright and other industrial property laws. They may only be used to any extent for personal, non-commercial purposes.

Deze publicatie — met inbegrip van de voorgestelde indeling van de te verhuren ruimtes — vormt geen bindend aanbod. Hoewel de hierin vermelde informatie zorgvuldig is samengesteld, kunnen de eigenaar van het gebouw, MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft GmbH, noch MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, Am Münchner Tor 1, 80805 München, Duitsland, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit (per januari 2019). De enige bindende basis voor alle informatie betreffende dit pand zijn de officieel goedgekeurde bouwtekeningen, het bestek, relevante officiële vergunningen en de respectieve huurovereenkomsten. Schetsen en afbeeldingen van de gebouwen zijn niet noodzakelijkerwijs op schaal en ze geven de gebouwen weer volgens de opvatting van de illustrator. Alle teksten, foto's en afbeeldingen vallen onder auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.